Gebied
Ingrepen
Resultaat


Dit is de portal van FloraFaunaCheck.nl van de gemeente Moerdijk. Via deze portal is het mogelijk gebruik te maken van een grootschalige potentie inschatting die door Regelink Ecologie & Landschap in 2018 uitgevoerd is. Deze potentie inschatting vervangt de potentie inschatting van een ecologische quickscan voor alle kleine ingrepen in de gemeente Moerdijk.
Klik punt voor punt om het gebied aan te geven. Ga vervolgens door naar stap 2.